Jak obliczyć ilość niezbędnych materiałów na budowę ogrodzenia. Panele, obejmy, słupki?

WAŻNE

W celu obliczenia sumy wszystkich niezbędnych materiałów należy wykonać obliczenia dla każdego z boków działki.

Podane przykłady obrazują jedynie sposób obliczenia jednego z boków.

Ilość paneli

W celu obliczenia ilości paneli potrzebnych do ogrodzenia terenu należy podzielić ilośc metrów bieżących długości boku działki przez 2,58. Jest to ogledłość osiowa słupków między panelami.

Przykład :

Długość boku działki 300mb ogrodzenia

300 / 2,58 = 116, 279 ~ 117 paneli

Ilość słupków

W celu obliczenia ilości słupków potrzebnych do ogrodzenia terenu należy do liczby paneli dodać 1. Liczbę 1 dodajemy uwzględniając słupek końcowy.

Przykład:

117 paneli + 1 = 118 słupków