Ogrodzenie panelowe najczęściej stosuje się w celu ogrodzenia obiektów przemysłowych, boisk sportowych, terenów prywatnych oraz osiedli.
Jest to coraz bardziej popularna metoda ogrodzenia posesji prywatnych, gdzie zazwyczaj tego typu ogrodzeniem ogradza się boki oraz tył działki.
W przypadku ogrodzenia terenów publicznych ogrodzenie pełni dodatkową funkcję, kontrolując kierunek ruchu na wytyczonym terenie.