Brama samonośna przeznaczona jest przede wszystkim dla posesji, w których odległość między bramą a garażem lub bramą, a budynkiem jest dość mała.
Zastosowanie na takiej posesji bramy dwuskrzydłowej byłoby niemożliwe ze względu na małą ilość miejsca, uniemożliwiającą całkowite rozłożenie obu skrzydeł.

W przeciwieństwie do bramy dwuskrzydłowej brama samonośna składa się z jednego skrzydła, które do rozłożenia potrzebuje jedynie przestrzeni wzdłuż ogrodzenia, gdyż jest to brama przesuwna.
Skrzydło zawieszone jest wysięgnikowo, przez co podczas przesuwania nie ma styczności z podjazdem. Ważne, aby brama miała dość miejsca, by się poruszać, gdyż dla zrównoważenia jej ciężaru stosuje się przeciwwagę, która dodatkowo wydłuża długość bramy (ok. 40-50%).